FÖRETAG KOMMER BLI MILJÖVÄNLIGARE
SÅ FORT DET BLIR LÖNSAMMARE

Enligt International Energy Agency (IEA) kommer vi inte nå miljömålen till 2030. Global energiintensitet – det vill säga den mängd energi som används per enhet av bruttonationalprodukten (BNP) – förbättrades med 1,8 procent år 2015. Men den globala utvecklingen på energiintensitet är fortfarande för långsam för att klara av att få världen hållbar. IEAs analys visar att den årliga förbättringen av energiintensiteten behöver stiga omedelbart till minst 2,6 procent för att vi ska nå klimatmålen till 2030.

Läs Mer

Detta fick oss att 2014 börja leta efter nycklarna för att öka graden av energieffektivisering och vi hittade snabbt en vilja till förändring. Myndigheter och företag vill bidra till att stoppa utsläppen av växthusgaser men de upplever att det var för olönsamt att investera i alla de åtgärder som krävs för att nå målen. Konkurrensen och bolagens resurser, personellt och finansiellt, gör att investeringar i miljö- och energieffektivisering blir nedprioriterade till fördel för kärnverksamheten och direkt lönsamma investeringar.

I vårt sökande hittade vi en guldgruva. Hos majoriteten av företagen finns en mängd åtgärder som väljs bort eller skjuts på framtiden eller åtgärder ingen tänkt på, åtgärder som alla innehåller orealiserade vinster för företagen. För att realisera dessa vinster krävdes ett nytt sätt att realisera åtgärderna. Ett sätt som inte ställde krav på investeringar eller personella resurser från kunderna. Under två år har vi arbetat med att skapa detta nya sätt.

Tillsammans med våra partners har vi skapat ett erbjudande där vi efter en genomlysning av kundens verksamhet skräddarsyr tjänster som realiserar både de ekonomiska och miljömässiga vinsterna åt kunderna. Vi tillför kvalificerade resurser och tar över ansvaret och driften för exempelvis belysning, värme och kyla och gör alla nödvändiga investeringar. Kunden betalar månadsvis för tjänsten under en avtalad period. För kunderna innebär det att de ökar driftnettot från dag ett utan att binda kapital på projekt de annars inte skulle genomföra. Miljöinvesteringar och åtgärder som tidigare varit ett stort problem för företagen är nu en oexploaterad guldgruva för företagen.TEAM

MARK MIKKELÄ

CEO

Mark har en bakgrund inom försäljnings- och affärsutveckling i ett antal branscher så som IT, Media och, Bio-energi. 2014 grundade Mark Economy Alliance för att utvärdera koncept som leder till en ökad energieffektivisering vilket resulterat i lanseringen av Eco Services.

PER SJÖBLOM

CFO

Per har över 20 års erfarenhet av ekonomiarbete i ledande befattningar inom fastighets-, IT- och flygplatsbranschen. Per har implementerat liknande affärsmodell i tidigare uppdrag och med denna erfarenhet starkt bidragit till utvecklingen av konceptet.

BÖRJE JOHANSSON

CPO

Börje har en karriär inom värmeproduktion och energifrågor med lång erfarenhet från förstudier, upphandlingar, projektledning samt besiktningar av energirelaterade system och investeringar. Börje har en viktig roll som rådgivare i framtagandet av konceptet.

JOAKIM FORSELL

PROJECT CHIEF

Joakim kommer närmast från SWECO och har lång erfarenhet från projektledning. Joakim ansvarar för bolagets genomförandemetodik, projektledning av förstudier, analyser samt den löpande driften av eco-tjänsterna.

STEFAN SÖDERGREN

KAM

Stefan har en bakgrund inom försäljning i IT och Bio-energibranschen. Stefan har som KAM aktivt engagerat sig i arbetet som lagt grunden för Eco Services.