Team

Mark Mikkelä

CEO

Mark har en bakgrund inom försäljning- och affärsutveckling inom IT, Media och, Bio-energi. 2014 började Mark tillsammans med ett antal experter utvärdera möjliga koncept för att realisera de miljöförbättrande åtgärder som idag blir bortprioriterade. Detta resulterade i lanseringen av EcoServices som skräddarsyr tjänster tex inom ventilation, belysning eller processvärme där vi tillför personella resurser och gör alla nödvändiga investeringar.

På så sätt omvandlar vi dessa bortprioriterade åtgärder till klimatsmarta tjänster som ökar kunden driftnetto utan att kunden behöver investera en krona.


Börje Johansson

CPO

Börje har en karriär inom värmeproduktion och energifrågor med lång erfarenhet från förstudier, upphandlingar samt besiktningar av energirelaterade system. Börje har fokus på EcoServices processer för konvertering från fossilt till förnyelsebart bränsle samt en rådgivande roll internt.


Anna De Geer

2012-2015 var Anna Childhoods's generalsekreterare. Idagverkar Anna som rådgivare för att skapa ett hållbart socialt engagemang som ökar vinsten som alternativ till välgörenhet och sponsring. Anna ansvarar för hållbarhetsfrågor och för den klimatkompesering gör EcoServices kunder klimatpositiva.


Pär Nordström

Pär har arbetat med att utveckla och sälja finansiella koncept i över 20 år, senast på Svea Ekonomi där Pär arbetade med att bygga upp en lönsam leasingstruktur genom att utveckla finansprodukter. Utöver finansiering bidrar Pär med ett stort kund- och leverantörsnätverk till Eco Services.


Benny Scherdin

Benny har en lång karriär som energiingenjör och arbetar med alla former av frågor som har inverkan på inomhusklimatet. Benny har varit ledande i utvecklingen samt genomförandet av EcoServices tjänst ”Ventilationsoptimering”.


Partners

EcoServices har som strategi att samarbeta med ett antal olika underleverantörer för att kunna handplockar de mest kvalificerade experterna och installatörerna till respektive uppdrag.